Bijdorp in Driebergen

Ligging Deze buitenplaats staat in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 65.

Prentbriefkaart van het huis uit ca 1930

Ontstaan Deze buitenplaats werd gebouwd in 1826. Dit valt te lezen op een ingemetselde steen, waarop staat dat de eerste steen gelegd werd door T .M. Mulder op 1 augustus 1826.
Geschiedenis In 1797 komen we op de plaats van deze buitenplaats de hofstede 'de Kraay' tegen, die tot de bezittingen van de ambachtsheerlijkheid Rijsenburg behoorde. Na de afbraak van het kasteel Rijsenburg werd de heerlijkheid Rijsenburg geveild en zo ontstond de buitenplaats Beukenrode.
De oudste afbeelding van het huis dateert uit 1829, toen M. Mourot er een steendruk van maakte. We zien hierop een huis dat totaal geen overeenkomsten vertoond met het huidige huis. De eerste eigenaar was de heer F. Edelmeyer, die in 1850 naast het woonhuis een koetshuis met paardestal laat bouwen.

De volgende afbeelding van het huis dateert uit 1869. In dat jaar wordt door P.J. Lutgers een litho van het huis gemaakt. Uit de afbeelding blijkt dat de toenmalige eigenaresse wed. C. de Perrot-Bergh een aantal wijzigingen heeft aan laten brengen. Op de betreffende litho zien we dat er aan Bijdorp inmiddels een verdieping was toegevoegd en dat aan de voorkant van die verdieping een balkon is aangebracht. Wel bleef een luidklokje op de nok van het dak bewaard. Later zijn de aardige rondgebogen vensters vervangen door voor die tijd modernere, zonder roedenverdeling, en kwam er links nog een aanbouw bij.

Tussen 1870 en 1890 ging het huis verschillende keren over in andere handen, totdat in april 1893 mr. A.H.M. van Berckel uit Amsterdam er zich vestigde. Gedurende 7 jaar, tot mei 1900, was Bijdorp de vaste woonplaats van deze familie.
Verder heeft het gebouw enige tijd dienst gedaan als onderkomen voor de Afd. Post en Archiefzaken van de Verkeersdienst Rijkspolitie, tot het uiteindelijk werd gekocht door De Bock en Dekker Marketing Design Concepts.
Bewoners 1826 - ca 1850 de heer F. Edelmeyer
1869 wed. C. de Perrot-Bergh 1893 - 1900 mr. A.H.M. van Berckel
Afd. Post en Archiefzaken van de Verkeersdienst Rijkspolitie
De Bock en Dekker Marketing Design Concepts
Huidige doeleinden Het gebouw is in gebruik als kantoor van het bedrijf De Bock en Dekker.
Opengesteld Het gebouw is niet toegankelijk.
Foto's Tekening door P.J. Lutgers uit ca 1865
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996
Foto 1: Archief van de heer E. Tiele
Afb. 1: archief van J. Leemburg