Beukenrode

Ligging De buitenplaats Beukenrode staat in Doorn, tegenover de buitenplaats Doornveld, aan de Beukenrodelaan nr. 2.

Andere benamingen Warandehuis, Nieuw Sterkenburg
Ontstaan Deze buitenplaats werd gebouwd in het begin van de 19e eeuw.
Geschiedenis In 1756 komen we op de plaats van deze buitenplaats een grote hofstede tegen, die de naam Het Sand droeg. Het gebied behoorde bij kasteel Moersbergen en nadat de heer d'Ablaing van het kasteel Moersbergen eigenaar geworden is, laat hij bij de hofstede een buitenhuis bouwen, dat hij de naam Warandehuis geeft.
Na zijn overlijden in 1860, wordt het huis verkocht aan mr. Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout, die in 1848 het kasteel Sterkenburg van mr. Pieter Antoni Hinlopen had gekocht en dit kasteel op de ronde toren na geheel liet afbreken. We nemen aan dat hij gedurende de afbraak en de nieuwbouw een tijdelijk onderdak vond in het Warandehuis. Toen hij daarna definitief op Sterkenburg ging wonen, bleef het buitenhuis echter zijn eigendom met het omringende landgoed.

Twintig jaar na de aankoop van de hofstede Het Sand en het Warandehuis kocht de zoon van K.J.F.C. Kneppelhout, Cornelis Jan, de tegenover liggende buitenplaats Doornveld, waarmee hij het bezit van zijn familie uitbreidde tot een aaneengesloten gebied, dat zich uitstrekte van Werkhoven tot Maarn.
In 1889 werd in opdracht van mevr. de wed. Susanne Elisabeth Kneppelhout-Drabbe, de moeder van Cornelis Jan, het Warandehuis tot de grond toe afgebroken om er hetzelfde jaar nog een nieuw huis te laten zetten. Plus uiteraard een koetshuis met stallen, maar ook bloemenkassen. En zij noemde het landgoed voortaan 'Nieuw Sterkenburg'.

Pas in 1908 werd Nieuw Sterkenburg een zelfstandig landgoed, want nadat het neo-classicistische landhuis een aantal jaren niet meer bewoond werd door de familie Kneppelhout, kwam het in handen van de heer G.W.J. Kooij. Dit betekende, dat het geen deel meer uitmaakte van het kasteelbezit. Om dit aan de buitenwereld duidelijk te maken, werd de naam Nieuw Sterkenburg veranderd in Beukenrode.
Van 1908 tot 1926 bleef het 57 ha grote landgoed in bezit van de familie Kooij, waarna de heer Nengerman eigenaar werd, die in 1929 meemaakte dat de oprijlaan veranderde in een openbare weg, die Beukenrodelaan ging heten en opgenomen werd in een nieuw stukje dorpsuitbreiding.

Mevr. de wed. Nengerman heeft Beukenrode tot na de bevrijding in 1945 bewoond. In 1950 vestigden de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op het terrein van Beukenrode een internaat voor jongens van 12 tot 18 jaar met aanpassingsproblemen. Op het terrein werden vijf paviljoens gebouwd en de nodige ondersteuningsgebouwen.
In de jaren 80 van de vorige eeuw werd deze taak over genomen door de Augustinusstichting en is het gebouw nu in gebruik als conferentiecentrum. In het conferentiecentrum is het restaurant (de ontvangkamer van weleer) met een rijk gedecoreerde schouwpartij op de begane grond interessant. Ook op de eerste verdieping bevindt zich een kamer, de Kerkuil, met een marmeren schouwpartij.
Bewoners - 1860 de heer d'Ablaing
1860 - ca 1889 mr. Karel Jan Frederik Cornelis Kneppelhout
ca 1889 mevr. wed. Susanne Elisabeth Kneppelhout-Drabbe
- ca 1908 Cornelis Jan Kneppelhout
1908 - 1926 de heer G.W.J. Kooij
1926 de heer Nengerman
- ca 1945 mevr. wed. Nengerman
1945 Katholiek Observatie- en behandelingscentrum ca 1980 Augustinusstichting
Huidige doeleinden Het gebouw is nu in gebruik als conferentiecentrum ( INFO).
Opengesteld Het huis is niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse heuvelrug, 1996