Bentzberg

Ligging Deze buitenplaats stond net buiten Vianen, ten oosten van Ameliastein.
Andere benaming Bentsberg
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis In het begin van de 19e eeuw was Bentzberg eigendom van notaris Frans van de Berg.
Er is een prentbriefkaart uit 1908 bewaard gebleven, waarop we de toegangspoort van het huis Bentzberg zien.
Door de Firma Lourens van Dijk werd vanaf 1930 de Jutphaassche Courant uitgegeven. Hij verkoopt een jaar later zijn bedrijf aan Anthonie van Doornik. Van Dijk verhuisde voor korte tijd naar de Bentzberg. Na ongeveer een jaar verhuist hij weer naar de Voorstraat.
Bewoners begin 19e eeuw notaris Frans van de Berg
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: In het land van Brederode, 14e jrg., nr. 3/4, 1989, blz. 79
In het land van Brederode, 17e jrg., nr. 1, 1992, blz. 12
In het land van Brederode, 18e jrg., nr. 1/2, 1993, blz. 16