De Beest

Ligging Dit huis was gelegen in het plaatsje Tull en 't Waal, gemeente Houten, ten noorden van de weg van Honswijk naar Cothen op ongeveer 1250 m van de Molenbuurt. Het lag in de directe omgeving van het huis Blokhoven.
Andere benaming De Beesd
Ontstaan Over het ontstaat van het kasteel is niets bekend. Wel wordt het huis al in de 15e eeuw genoemd.
Geschiedenis De hofstede Beesde of Beest wordt genoemd in het midden van de 15e eeuw. Eigenaar was toen een zekere Jan van Beesde afkomstig van De Beesde in Bunnik. In de lijst van ridderhofsteden uit 1609 wordt het huis omschreven als 'Landays nu genaempt de Beest, verwoest en was eigendom van Fredrik Voocht van Rijnevelt'.
Bewoners Jan van Beesde
1609 Frederik Voocht van Rijnevelt
Huidige doeleinden Ten oosten van de boerderij die nog de naam 'de Beest' draagt, ligt een boomgaard, waar de grachten en daarbinnen een hoger gelegen terrein de plaats aanwijzen waar het kasteel of versterkte huis moet hebben gestaan.
Opengesteld De boerderij en de boomgaard zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
boek: Provincie Utrecht, 1966