Beerschoten-Willingshof

Ligging Deze buitenplaats heeft gestaan in het huidige park Beerschoten-Willinkshof, schuin tegenover het station Driebergen-Zeist, in Driebergen-Rijsenburg.

Oude foto van het huis uit 1885/87

Andere benaming Beerschoten
Ontstaan De buitenplaats werd in 1850 aangelegd.
Geschiedenis In 1850 geeft A.C. Bouman de opdracht een nieuwe buitenplaats te bouwen. De architect van het huis is mij (MvM) niet bekend, maar het park is door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher jr. aangelegd. Na loop van tijd is het buiten in handen gekomen van de Amsterdamse bankier J.A. Willink. De familie Willink had hun enige kind verloren en na het overlijden van de heer Willink in 1887 en diens vrouw korte tijd later, krijgt de gemeente Driebergen de buitenplaats als legaat onder de voorwaarden dat het huis zou worden afgebroken en het park en het aan de overkant gelegen hertenkamp (ook deel van de buitenplaats) als openbare wandelplaats zou gaan dienen.
Het huis werd, conform de wens van de heer Willink, inderdaad afgebroken en het park, samen met het hertenkamp, functioneren nog steeds als een prachtig wandelgebied schuin tegenover het station Driebergen-Zeist.

Bij de sloop van het gebouw, door de Zeisterse aannemer Meerdink, kwam nog een verrassing aan het licht. Onder de rieten kap van het gebouw bleek namelijk een volledig koperen dak te liggen! Met het geld wat de aannemer aan de verkoop van dit koper heeft verdient, heeft hij even verderop langs de Stichtse Lustwarande (langs de Driebergseweg te Zeist) een nieuw buiten gebouwd dat hij de naam Nieuw Beerschoten gaf.

Op verzoek van de overige leden van de familie Willink, en met medewerking van de gemeente Driebergen, werd op de plaats waar het buitenhuis had gestaan in 1889 een koepel opgericht ter ere van de weldoeners. Deze koepel, welke er nog staat, is ontworpen door de Amsterdamse architect C.B. Posthumus Meyes. Deze Posthumus Meyes werd geļnspireerd bij zijn ontwerp door de in 1777 gebouwde "Temple de l’Amour" bij het paleis Trianon van Marie Antoinette te Versailles. Uit dank heeft de gemeente Driebergen ook de naam van het park veranderd van "Beerschoten" in "Beerschoten-Willinkshof".
Bewoners 1850 A.C. Bouman
- 1887 J.A. Willink en zijn vrouw
Huidige doeleinden Het terrein van de vroegere buitenplaats is nu een wandelpark.
Opengesteld Het park is vrij toegankelijk.
Foto's Recente foto van de koepel Oude ansichtskaart van het hertenkamp Oude ansichtskaart van het hertenkamp Oude ansichtskaart van de koepel
Oude ansichtskaart van de koepel Oude tekening van het huis van rond 1860 Oude tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1869
Bronnen Tekst: de heer M. van Milligen
Foto 1: archief van de heer M. van Milligen
Afb. 1 t/m 7: archief van de heer M. van Milligen