Beerschoten

Ligging Ten oosten van de Bilt, De Holle Bilt 6.

Foto van het huis op 29 september 2010

Ontstaan De buitenplaats werd aangelegd op een stuk grond dat oorspronkelijk tot het Vrouwenklooster behoorde. In 1680 koopt Mr. Jacob Martens de boerderij met 28 morgen grond.
Geschiedenis Zoals hierboven vermeld wordt Beerschoten in 1680 door het Vrouwenklooster verkocht aan Mr. Jacob Martens, die schepen en raad in de vroedschap van Utrecht is. Er is dan alleen nog maar sprake van een boerderij. Door Jacob wordt het huis omgebouwd tot buitenplaats. Als in 1761 de kleinzoon (?) van Jacob Martens sterft, zijn zijn kinderen nog minderjarig en door de aangestelde voogd wordt het huis verkocht aan Theodorus Avink. Deze Theodorus was in hetzelfde jaar ook eigenaar geworden van Tameroord. Vier jaar later wordt het huis al weer verkocht en komt dan in bezit van Theodorus de Smeth.
In de loop van de achttiende eeuw weten de eigenaars het grondgebied flink uit te breiden door de aankoop van enkele stukken grond.

De Smeth is eem rijke Amsterdamse koopman en bankier, die getrouwd was met Agatha Alewijn. Na het overlijden van zijn vader in 1772 en zijn moeder in 1801 wordt Mr. Pieter de Smeth de nieuwe eigenaar. In 1800 was deze Pieter ook al eigenaar geworden van Vollenhoven.

Pieter sterft in 1810 op Vollenhoven en Beerschoten wordt dan verkocht aan Jan Willem van Loon, kanunnik van Oudmunster. Ongeveer zes jaar later wordt Beerschoten al weer verkocht en nu komt het in bezit van de familie Steengracht van Oostcapelle. Deze familie laat het huis verfraaien, door o.a. het huis wit te laten pleisteren en aan beide zijden een lage vleugel aan te laten bouwen.
In februari 1889 wordt het huis geteisterd door een zware brand, die de bovenverdieping van het oude middendeel en de opbouw van de twee zijvleugels totaal verwoest. Op de restanten wordt in 1890/1891 het huidige huis gebouwd, in opdracht van Jhr. J. Steengracht van Oostcapelle. De landschapstuin is waarschijnlijk al tussen 1810 en 1820 aangelegd en in 1853 gewijzigd door de bekende tuinarchitect Zocher.

Het landgoed werd in 1966 eigendom van Stichting Het Utrechts Landschap. Het huis zelf met de naaste omgeving, waaronder een ijskelder en een oranjerie, werden toen eigendom van de Grontmij.
Bewoners 1680 - 1693 Mr. Jacob Martens
1693 - 1761 familie Martens
1761 - 1765 Theodorus Avink
1765 - 1801 Theodorus de Smeth, getrouwd met Agatha Alewijn
1801 - 1810 Mr. Pieter de Smeth
1810 - ca 1816 Jan Willem van Loon, kanunnik van Oudmunster
ca 1816 familie Steengracht van Oostcapelle
ca 1885 Jhr. J. Steengracht van Oostcapelle
1966 Stichting Het Utrechts Landschap en de Grontmij
Huidige doeleinden In het park van Beerschoten vindt men nu een beeldenpark met sculpturen in marmer en brons van de bekende kunstenaar Jits Bakker. In het aangrenzende Paviljoen Beerschoten is een informatiecentrum over heden, verleden en toekomst van de Stichtse Lustwarande.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Het park en beeldentuin zijn vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Het Paviljoen Beerschoten is open van dinsdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 16:30 u. en op zondag van 11:00 tot 16:30 u.
Foto's Foto van het huis op 29 september 2010 Foto van het huis op 29 september 2010 Ansichtskaart van het huis
Oude afbeelding van het huis door P.J. Lutgers (ca 1869) Oude tekening van het huis uit 1830
Bronnen Tekst: Historische Kring van De Bilt
J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Foto 1 t/m 4: Uit eigen collectie
Afb. 1: De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen
Afb. 2: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995