<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De buitenplaats Beerschoten</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} a { color: 009300 } a:visited { color: FF0000 } a:v:hover { font-weight: bold } BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #ECFFFF; scrollbar-face-color: #ECFFFF; scrollbar-track-color: #ECFFFF } #H { font-family: Verdana; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: 0000FF } #info { font-family: Verdana; font-size: 10pt } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#ECFFFF"> <br> <h1>Beerschoten</h1> <p><img border="0" src="images/blauwelijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <td valign="top" width="160" height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Ten oosten van de Bilt, De Holle Bilt 6. <br><br> <CENTER> <a href="javascript:newWindow('fotos/Beerschoten2_20100929.htm')"> <IMG src="fotos/Beerschoten2_20100929.jpg" alt="Foto van het huis op 29 september 2010" height="300"></a> <br><br> </CENTER> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> De buitenplaats werd aangelegd op een stuk grond dat oorspronkelijk tot het Vrouwenklooster behoorde. In 1680 koopt Mr. Jacob Martens de boerderij met 28 morgen grond. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Zoals hierboven vermeld wordt Beerschoten in 1680 door het Vrouwenklooster verkocht aan Mr. Jacob Martens, die schepen en raad in de vroedschap van Utrecht is. Er is dan alleen nog maar sprake van een boerderij. Door Jacob wordt het huis omgebouwd tot buitenplaats. Als in 1761 de kleinzoon (?) van Jacob Martens sterft, zijn zijn kinderen nog minderjarig en door de aangestelde voogd wordt het huis verkocht aan Theodorus Avink. Deze Theodorus was in hetzelfde jaar ook eigenaar geworden van <a href="Tameroord.htm" target="hoofd1">Tameroord</a>. Vier jaar later wordt het huis al weer verkocht en komt dan in bezit van Theodorus de Smeth.<br> In de loop van de achttiende eeuw weten de eigenaars het grondgebied flink uit te breiden door de aankoop van enkele stukken grond.<br> <br> De Smeth is eem rijke Amsterdamse koopman en bankier, die getrouwd was met <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Agatha_Alewijn" target="new">Agatha Alewijn</a>. Na het overlijden van zijn vader in 1772 en zijn moeder in 1801 wordt Mr. Pieter de Smeth de nieuwe eigenaar. In 1800 was deze Pieter ook al eigenaar geworden van <a href="Vollenhoven.htm" target="hoofd1">Vollenhoven</a>.<br> <br> Pieter sterft in 1810 op Vollenhoven en Beerschoten wordt dan verkocht aan Jan Willem van Loon, kanunnik van Oudmunster. Ongeveer zes jaar later wordt Beerschoten al weer verkocht en nu komt het in bezit van de familie Steengracht van Oostcapelle. Deze familie laat het huis verfraaien, door o.a. het huis wit te laten pleisteren en aan beide zijden een lage vleugel aan te laten bouwen.<br> In februari 1889 wordt het huis geteisterd door een zware brand, die de bovenverdieping van het oude middendeel en de opbouw van de twee zijvleugels totaal verwoest. Op de restanten wordt in 1890/1891 het huidige huis gebouwd, in opdracht van Jhr. J. Steengracht van Oostcapelle. De landschapstuin is waarschijnlijk al tussen 1810 en 1820 aangelegd en in 1853 gewijzigd door de bekende tuinarchitect Zocher.<br> <br> Het landgoed werd in 1966 eigendom van Stichting Het Utrechts Landschap. Het huis zelf met de naaste omgeving, waaronder een ijskelder en een oranjerie, werden toen eigendom van de Grontmij. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> 1680 - 1693 Mr. Jacob Martens<br> 1693 - 1761 familie Martens<br> 1761 - 1765 Theodorus Avink<br> 1765 - 1801 Theodorus de Smeth, getrouwd met Agatha Alewijn<br> 1801 - 1810 Mr. Pieter de Smeth<br> 1810 - ca 1816 Jan Willem van Loon, kanunnik van Oudmunster<br> ca 1816 familie Steengracht van Oostcapelle<br> ca 1885 Jhr. J. Steengracht van Oostcapelle<br> 1966 Stichting Het Utrechts Landschap en de Grontmij </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> In het park van Beerschoten vindt men nu een beeldenpark met sculpturen in marmer en brons van de bekende kunstenaar Jits Bakker. In het aangrenzende Paviljoen Beerschoten is een informatiecentrum over heden, verleden en toekomst van de Stichtse Lustwarande. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Het huis is niet toegankelijk.<br> Het park en beeldentuin zijn vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.<br> Het Paviljoen Beerschoten is open van dinsdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 16:30 u. en op zondag van 11:00 tot 16:30 u. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Beerschoten5_20100929.htm')"> <IMG src="fotos/Beerschoten5_20100929.jpg" alt="Foto van het huis op 29 september 2010" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos/Beerschoten6_20100929.htm')"> <IMG src="fotos/Beerschoten6_20100929.jpg" alt="Foto van het huis op 29 september 2010" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos3/Beerschoten.htm')"> <IMG src="fotos3/Beerschoten.jpg" alt="Ansichtskaart van het huis" height="80"></a><br> <a href="javascript:newWindow(' fotos2/Beerschoten3_1869.htm')"> <IMG src="fotos2/Beerschoten3_1869.jpg" alt="Oude afbeelding van het huis door P.J. Lutgers (ca 1869)" height="80"></a> <a href="javascript:newWindow(' fotos5/Beerschoten4_1830.htm')"> <IMG src="fotos5/Beerschoten4_1830.jpg" alt="Oude tekening van het huis uit 1830" height="80"></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD valign="TOP" width="160" height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD width="540" height="21" id="info"> Tekst: Historische Kring van De Bilt<br> J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995<br> Foto 1 t/m 4: Uit eigen collectie<br> Afb. 1: De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen<br> Afb. 2: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995 </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>