Beek en Hoff

Ligging Beek en Hoff staat aan de Molenstraat nr 34 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers, 1836

Andere benaming Limburg (tot 1735)
Ontstaan Dit huis werd rond 1700 gebouwd.
Geschiedenis De oudste vermelding van het huis dateert van rond 1700. Toen was het huis eigendom van de familie Van Limburgh, die we waarschijnlijk mogen beschouwen als de eerste familie, die eigenaar was van het huis. Op oude kaarten wordt het huis steeds aangegeven met de naam Limburg.
Later komen we J. van Beek als eigenaar tegen van het huis; hij heeft het waarschijnlijk zijn huidige naam gegeven.

In 1795 wordt het huis gekocht door de bekende Amsterdamse doopsgezinde koopmansfamilie Van Eeghen, die het huis daarvoor al huurden voor f. 600,- per jaar. In het huurcontract wordt gesproken over een Groot Beek en Hoff, dat gehuurd wordt door de familie Van Eeghen, en over een Klein Beek en Hoff, dat gehuurd wordt door Nicolaas Petjes, die dat huis huurde voor f. 230,- per jaar. Mogelijk is Klein Beek en Hoff hetzelfde huis, dat later Vrederust heette.
In de 19e eeuw was het huis in bezit van de heer Thijssen, die een verffabriek had naast het huis. Begin vorige eeuw werd de familie Ameschot eigenaar van het huis, die in 1937 besluiten om Beek en Hoff aan de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Heythuysen te schenken. Nadien heeft het huis verschillende bestemmingen gehad. In 1985 herbergt het huis gepensionneerde zusters.
Weer een nieuwe bestemming krijgt het huis als het gekocht wordt door de gemeente Loenen, die het vanaf 1995 gebruikt als gemeentehuis.
Na de samenvoeging van Loenen aan de Vecht met Breukelen en Maarssen tot de Gemeente Stichtse Vecht, werd Beek en Hoff overbodig als gemeentehuis. In 2014 is het verkocht aan twee particuliere eigenaren en zal het weer in gebruik worden genomen als woning. Vooraf zal o.a. een bouwhistorische verkenning plaats vinden, die zal worden uitgevoerd door Hylkema Consultants in nauwe samenwerking met Movet Bouwmanagement.

Het huis heeft een fraaie empire voordeur. In het huis vinden we als eerste een gang met marmeren tegels en stucwerk in de Lodewijk XIV-stijl. Links daarvan bevindt zich een kamer met een manshoge 17e eeuwse lambrizering met een eiken schouw, die voorzien is van blauwe tegeltjes. Terwijl zich aan de rechterzijde van de gang een kamer bevindt met een lage lambrizering met Lodewijk XIV motieven.
Verder bevindt zich op deze verdieping de keuken met een marmeren tegelvloer en de grote zaal met een lage eiken lambrizering.

In de tuin bevindt zich een zonnewijzer op een hardstenen sokkel. Ook hebben in deze tuin vier zandstenen tuinbeelden gestaan, die tussen 1725 en 1750 gemaakt werden, en de vier jaargetijden voorstellen. Na enkele omzwervingen, zijn drie van deze beelden (de vierde is verloren gegaan) terecht gekomen in de tuin van het huidige buiten bij het vroegere kasteel Huis Te Voorn.
Bij het huis horen 2 met leien gedekte theekoepels. De ene staat tegen de Molendijk aan, terwijl de andere in de overtuin staat.
Bewoners ca 1710 familie Van Limburgh
ca 1726 weduwe Van Limburgh
1735 - na 1742 Jacob van Beek
17nn - 1795 Nicola Geetruy Smissaert, weduwe van Th. Kieft Balde
1795 - 1801 Cornelia van Eeghen
1801 - 1815 Pieter van Eeghen
1815 - 1818 Abraham van Eeghen, getrouwd met Petronella Rochussen
1818 - 1821 Petronella Rochussen
1821 - 1851 J. Thijssen
1908 - 1937 Michel Joseph Ameschot
1937 - ca 1990 Congregatie der Zusters Franciscanessen van Heythuysen
ca 1990 gemeente Loenen
Huidige doeleinden In 2014 is het huis gekocht door twee particulieren, die het weer willen gaan bewonen.
Opengesteld Het huis is niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979