Beefland

Ligging Deze hofstede is gelegen aan de Rijksstraatweg nr. 34 in De Meern.

Foto van de zijkant van Beefland op 24 februari 2014

Ontstaan Dit zomerverblijf werd in de 18e eeuw gebouwd.
Geschiedenis De boerderij is een dwarshuisboerderij waarvan grote delen mogelijk uit de 17e eeuw dateren. De dwars op de voorgevel staande uitbouw werd waarschijnlijk in de 18e eeuw gebouwd als zomerverblijf voor de eigenaar en zijn gezin.
De oudste vermelding dateert van 1536, als de hofstede gebruikt door Anthonie Beefland.
Waarschijnlijk is het in eigendom van het kapittel van St. Marie tussen 1536 en 1599.
Vanaf 1669 is de hofstede eigendom van de familie Schott, die dit bijna honderd jaar zal zijn. Het goed bestond uit 9,73 morgen.
Bewoners 1536 Anthonie Beefland
1660 Anthonis de Goijer
1669 Nicolaas Schott
1688 Johan Schott 1707 Cornelia Judith Verheije, weduwe van Pieter Schott
1720 mevrouw Koot
1755 Arnold Johann Schott
1772 Johan Joseph de Freneau, echtgenote van Maria Cornelia
1798 weduwe van Herman Cornelisz Zaal
1832 Willem Velens
Huidige doeleinden De boerderij wordt nu particulier bewoond.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Foto van de voorzijde van Beefland op 24 februari 2014
Bronnen Tekst: Vleuten-De Meern. Geschiedenis en historische bebouwing.
Foto 1 en 2: uit eigen archief