Autena

Ligging Dit blokhuis stond op de kruising van Autenasekade en de Tienhovenseweg bij de heul in de Biezenwetering bij Hagestein.
Andere benamingen oud blokhuis
Ontstaan Dit blokhuis kan in de 15e eeuw gebouwd zijn.
Geschiedenis Op een onvoltooide kaart uit 1531, of mogelijk 1551, van de hand van Jan van Neijst, komen we de vermelding tegen van een oud blokhuis. Als we er vanuit gaan dat dit huis toen al een eeuw oud was, zou het een rol gespeeld kunnen hebben in de Arkelse Oorlog. Tijdens deze oorlog werden er minstens 10 blokhuizen rond Hagestein bij de belegering ingezet.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Het terrein is nu bouwland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: T. Fafianie en M.E. Stades-Vischer, Vianen, Geschiedenis en Architectuur, (Reeks Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht), Zeist 2010, blz 54, 55