Arenberg

Ligging Het huis stond aan de noordzijde van de Utrechtseweg, ter hoogte van de nrs. 322 en 324 in De Bilt.

Tekening van het huis uit 1842

Ontstaan De oudste vermelding van de naam Arenberg dateert van 1689.
Geschiedenis Het stuk grond, dat later de naam Arenberg draagt, komen we in 1587 al tegen, als het in bezit is van Van Ravenswaaij. In 1605 komt het (via een erfenis?) in bezit van Michiel Gerritsz Sem. In 1610 neemt hij een hypotheek van f. 500,- op Arenberg en dan is er al sprake van een 'groot huis'. Negen jaar later, in 1619 verkoopt hij het huis 'met turfhuys' aan Arnoud van Aeswijn, heer van Ruwiel en Portengen.
In het Rijksarchief van Utrecht komen we een opmeting tegen van Arenberg uit 1651. Waarvoor deze opmeting is uitgevoerd is mij (KBR) niet duidelijk. In 1664 komen we dan Arenberg weer tegen als onderdeel van de failliete boedel van Cornelis van Deuverden Fransz. Arenberg wordt dan aangekocht door de weduwe Nicola Both, maar een jaar later verkoopt ze het huis al weer en wel aan Theodorus van den Parre, heer van der Aa. Twee jaar later wordt Louis Arskine eigenaar, die colonel ten dienste van de Vereenigde Nederlanden is. Na zijn dood verkoopt zijn weduwe Wilhelmina Egmond het huis Arenberg in 1676 aan Jhr. Nicolaas Vivien, heer van Mullier.

Daarna gaat het huis meerdere keren in andere handen over, tot het in 1731 gekocht wordt door Jan van Wickevoort Crommelin. Jan is kanunnik van het kapittel van St. Pieter te Utrecht en woont op Arenberg tot zijn dood op 13 juni 1740.
Daarna wordt het meerdere keren verkocht. Noemenswaardig is verder Theodoor Muller Massis, die het huis via een publieke veiling in 1855 koopt. Twee jaar later laat hij een deel van het huis afbreken en door middel van nieuwbouw aanzienlijk vergroten. Tot 1889 blijft hij eigenaar. In 1895 wordt Mr. Willem Herman Johan Royaards eigenaar, die het huis in 1896 en 1897 nog eens laat vergroten. Ten slotte wordt het huis in 1928 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk.

De enige herinnering aan deze buitenplaats is de naam 'Park Arenberg'. In deze woonwijk vinden we een vijver, die echter niet tot Arenberg behoorde, maar tot Vrijheidslust. Bij Arenberg hoorde een ijskelder, die tot 1930 als een begroeide heuvel zichtbaar bleef.
In 1850 werden er graafwerkzaamheden uitgevoerd en men stuitte toen op een vloer (met een paar lagen opgaand metselwerk) en de toegang tot het huis. De grachten en vijvers, die tot Arenberg behoorden, zijn alle gedempt.
Bewoners ca 1587 Van Ravenswaaij
1605 - 1619 Michiel Gerritsz Sem
1619 Arnoud van Aelwijn, heer van Ruwiel en Portengen
- 1664 Cornelis van Deuverden Fransz
1664 - 1665 Nicola Both
1665 - 1667 Theodorus van den Parre, heer van der Aa
1667 Louis Arskine
- 1676 Wilhelmina Egmond, weduwe van Louis Arskine
1676 - 1689 Jhr. Nicolaas Vivien, heer van Mullier
1689 - 1709 Anna Helena Gerards (vererving, nicht van voorgaande)
1709 - 1731 Michiel Jan Ram
1731 Johan Wittert (vererving)
1731 Cornelis Wittert
1731 - 1740 Jan van Wickevoort Crommelin
1740 - 1741 Elisabeth Pannebakkers, weduwe van voorgaande
1741 - 1766 Catharina de Wilde
1766 Jacob Adriaan van den Heuvel
- 1823 Henrietta Hermina van den Heuvel
1823 - 1855 Diderik Willem Jacob Strick van Linschoten
1855 - 1889 Theodoor Muller Massis
1889 Dr. Karel Ferdinand Gustaaf van Woerden
1889 - 1895 Johan Petrus Wieling
1895 - 1907 Mr. Willem Herman Johan Royaards
1907 - 1922 Jhr. Mr. Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer
1922 - 1925 Exploitatie Mij NV De Nieuwe Weg
1925
Huidige doeleinden Van het huis is bovengronds niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Afb. 1: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995